Cách chọn Chọn gà đá tốt với vảy yếm tâm

Vảy tam tài đại giáp là vảy rất tốt. Gà có vảy này ra đòn dữ dằn, mà đâm chém cũng xuất sắc. Nếu ba vảy này liền nhau một liên giáp thì 11ó có tên là tam tài đại liên giáp, tốt hơn tam tài đại giáp. tốt với vảy yếm tâm. Vảy yếm tâm còn có tên là giác yên, có nơi gọi là ẩn tinh, là vảy rất hiếm và ít có. Vảy này nhỏ, đóng sát chậu, phải bẻ cong ngón chúa mới thấy. Gà đá có vảy này đá xuất sắc.

Vảy án vân đóng hàng vảy thứ nhì tính từ gối xuống, tức là nằm dưới vị trí của án thiên. Giá trị của vảy cũng tương đương với án thiên, nên rất quí chỉ gà dữ mới có

Vảy hoa thị là quí, chỉ có ở gà dữ. Gà có vảy này đá hay. Vảy phải rõ từng cánh nhỏ, bố trí như một cái hoa thị. Nếu không thì là nát gối, bỏ đi.

Vảy tam tài đại giáp là vảy rất tốt. Gà có vảy này ra đòn dữ dằn, mà đâm chém cũng xuất sắc. Nếu ba vảy này liền nhau một liên giáp thì 11ó có tên là tam tài đại liên giáp, tốt hơn tam tài đại giáp.

Vảy xuyên đao tam tài là vảy quí hiếm. Nếu vảy này đóng ngay cựa thì gà hay đâm, mà dá cũng dữ. Vảy này rất dữ, gặp liền tránh.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *